Alumni

Graduation is not the end,
It’s the beginning..

PhD Students

S.No.Student Name
1.Garvita Bajaj
2.Haroon Rashid
3.Pandarasamy Arjunan
4.Siddhartha Asthana
5.Kuldeep Yadav

Master’s Thesis Awarded

S.No.Student Name
1.Ashutosh Gupta
2.Nagasuri V. Apurupa
3.Joy Aneja
4.Devika Sondhi
5.Digvijay Singh
6.Kumar Abhinav
7.Nitinder Mohan
8.Parul Gupta
9.Shruti Bansal
10.Anurag Rana
11.Priyanka Singhal
12.Shilpa Garg
13.Amir Seyedi

Master’s Scholarly Paper

S.No.Student Name
1.Neha Rani
2.Prabhat Misra
3.Loveleen Girdhar
4.Nancy Agarwal
5.Deepak Sood
6.Avantika Srivastava
7.Amandeep Singh
8.Kirti Jain
9.Priyanka Singh
10.Stuti Jain
11.Tarun Gupta
12.Karisma Chug
13.Akshi
14.Prateek Sharma
15.Nishtha Ahuja